İnter Jeo Jeoteknik, Jeolojik ve Zemin Edütleri

Merkez - Ankara

Bilgi İçin : 0 (312) 231 64 88

Adalet Bakanlığı Etüd Çalışmalarımız

Zonguldak ili-Merkez ilçesi-Beycuma Belediyesi imar sınırları içerisinde yapılacak olan T.C. Adalet Bakanlığı Beycuma Açık Cezaevi Binaları inşaatı alanı uygulama projesine esas olacak jeolojik, jeofizik ve jeoteknik zemin etüt raporu

Trabzon ili-Merkez sınırları dahilinde bulunan T.C. Adalet Bakanlığı Eski Trabzon Adliye Binasının depreme karşı incelenmesi ve gerekli görüldüğü takdirde güçlendirme projesine esas olacak jeolojik zemin etüt raporunu

Bursa ili, Gemlik ilçesi Adliye Binası

Kastamonu ili, Araç ilçesi, Açık cezaevi arazisine ait jeolojik-jeoteknik zemin etüt raporu

Ankara ili-Sincan ilçesi, imar sınırları içerisinde kalan, 1447 Ada, 3 Parsel’de yapılacak olan T.C. Adalet Bakanlığı Personel Eğitim Tesisi binası inşaatı uygulama projesine esas olacak jeolojik, jeofizik ve jeoteknik zemin etüt raporu

Mersin Adliye Binalarının depreme karşı incelenmesi ve gerekli görüldüğü takdirde güçlendirme projesine esas olacak jeolojik zemin etüt raporunu

T.C. Adalet Bakanlığı Beycuma Açık Cezaevi, Lojman, Teknik Merkez ve Ziyaretçi Binası, inşaat alanı uygulama projesine esas olacak jeolojik, jeofizik ve jeoteknik zemin etüt raporu