İnter Jeo Jeoteknik, Jeolojik ve Zemin Edütleri

Merkez - Ankara

Bilgi İçin : 0 (312) 231 64 88

Sağlık Bakanlığı Etüd Çalışmaları ve Raporlama

Balıkesir ili, Subay Mahallesi imar sınırları içerisinde kalan, 18.M.IV Pafta, 5733 Ada, 2 Parsel’de yapılacak olan TC. Sağlık Bakanlığı İl Sağlık Müdürlüğü Binası alanı uygulama projesine esas olacak jeolojik, jeofizik ve jeoteknik zemin etüt raporu

Bartın ili-Merkez, Aladağ Mevkii 938 Ada, 2247 Parsel’de bulunan T.C. Sağlık Bakanlığı Bartın Devlet Hastanesi Ek Binası(Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi) arazisinin depreme karşı incelenmesi ve gerekli görüldüğü takdirde güçlendirme projesine esas olacak jeolojik, jeofizik ve jeoteknik zemin etüt raporu

Kırıkkale ili-Keskin ilçesi sınırları dahilindeki Yüksek İhtisas Hastanesine ait binanın depreme karşı inceleme ve gerekli görüldüğü takdirde güçlendirme projesine esas olacak jeolojik, jeofizik ve jeoteknik zemin etüt raporu

Çankaya VIP Hastanesi Zemin Etüt Raporu

Bartın ili-Merkez , Ömer Tepesi Mevkii 883 Ada, 2153 Parsel’de bulunan T.C. Sağlık Bakanlığı Bartın Devlet Hastanesi Binası arazisinin depreme karşı incelenmesi ve gerekli görüldüğü takdirde güçlendirme projesine esas olacak jeolojik, jeofizik ve jeoteknik zemin etüt raporu

Kırıkkale ili merkezinde bulunan Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi, Geriatri ve Fizik Tedavi Merkezi ve Lojmanlarına ait binaların depreme karşı incelenmesi ve gerekli görüldüğü takdirde güçlendirme projesine esas olacak jeolojik, jeofizik ve jeoteknik zemin etüt raporu

Erzurum ili-Palandöken ilçesi-Solakzade Mahallesi, imar sınırları içerisinde kalan, 1527 Ada, 1 Parsel’de yapılacak olan TC. Sağlık Bakanlığı, Aile ve Toplum Sağlığı Merkezi, Lojman ve Spor Salonu Binası arazisinin uygulama projesine esas olacak jeolojik, jeofizik ve jeoteknik zemin etüt raporu